Принципи на хидроксилните радикали и технологията за водна електролиза?  

Електролизата на хидроксилна вода е технология за пречистване, която използва принципите на неселективната реакция на окисление на хидроксилни радикали върху органични съединения. В процеса на електролиза устройството използва чешмяна вода и въздух като единствени суровини, без добавяне на никакви химически вещества. По време на процеса водните молекули се разграждат до хидроксилни радикали, които са най-реактивните видове кислород и един от най-силните окислители в света. Притежавайки супер висока окислителна реактивност, хидроксилните радикали могат ефективно да разграждат бактериите, да премахнат остатъци от пестициди и хормони, миризми, алергени, фармацевтични съединения и други замърсители на повърхността на хранителни продукти като зеленчуци, плодове, сурово месо и др.

TIENS Уред за пречистване на плодове и зеленчуци

За чиста и безопасна храна всеки ден.

TIENS Уред за пречистване на плодове и зеленчуци е модерно, интелигентно домакинско устройство, предназначено да ни помогне да пречистим храната, която ядем всеки ден, като: плодове, зеленчуци, месо, риба и морски дарове, както и зърнени и зърнени храни. Със своята усъвършенствана технология устройството може да отстранява замърсители от храни като пестициди, бактерии и други вредни вещества, като гарантира безопасността и свежестта на храната на масата. Може да се използва по много различни начини в живота ни, за да защитим здравето си и да подобрим качеството ни на живот.

Продуктови характеристики: 

Модел: TQ-D34
Размер на продукта: 283 x 151 x 67 mm
Тегло 1.0 kg
Номинално напрежение 220 V – 240 V
Номинална честота 50 Hz
Номинална мощност 45 W

Поддръжка: 

Почиствайте главата на генератора произвеждащ хидроксилна вода, след всяка употреба, избършете я със суха кърпа и я оставете да изсъхне.
Може да се появи натрупване на минерали, когато устройството е било използвано с твърда вода. За да го почистите, поставете главата на генератора в мек, 5-10% разтвор от оцет или лимонена киселина ( разтворете 50-100 g лимонена киселина или 50-100 ml оцет в 1 L хладка вода), оставете го, накиснете за 60 минути, след това го извадете, изплакнете го и го избършете с кърпа. В зависимост от твърдостта на водата, повтаряйте я редовно, например на всеки 2 месеца.

Инструкции за употреба: 

1. След като генераторът, произвеждащ хидроксилна вода е поставен във водата, свържете захранващия кабел към устройството и го включете. Устройството ще издаде дълъг бипкащ звук и всичките му светлини ще мигат веднъж. Натиснете веднъж бутона за захранване и устройството ще издаде кратък бипкащ звук. Индикаторът ще остане да свети, което показва, че устройството е в режим на готовност.
2. Функция на таймера: натиснете веднъж функционалния клавиш на таймера и индикаторът на таймера ще светне бяла светлина, което показва, че устройството е в режим на таймер. По подразбиране цифровият дисплей показва период на работа от 5 минути. Докоснете отново бутона на таймера, за да увеличите работния период с 5 минути за всяко докосване (максималното работно време е 30 минути). Индикаторната светлина ще мига 3 пъти, устройството ще започне да работи и процесът на пречистване ще започне. След като таймерът отброи до 0 минути, устройството ще издаде 3 дълги бипкащи звука и ще се изключи, което показва, че процесът на пречистване е приключил.
3. Функция за режим: натиснете функционалния клавиш за режим, за да изберете желания режим на работа.
• Зърнени храни: натиснете бутона за режим веднъж. Светлинният индикатор ще мига 3 пъти и устройството ще започне да работи. След 10 минути устройството ще издаде 3 дълги бипкащи звука, което показва, че процесът на пречистване е приключил.
• Месо: натиснете два пъти бутона за режим. Светлинният индикатор ще мига 3 пъти и устройството ще започне да работи. След 12 минути устройството ще издаде 3 дълги бипкащи звука, което показва, че процесът на пречистване е приключил.
• Плодове и зеленчуци: натиснете клавиша за режим три пъти. Светлинният индикатор ще мига 3 пъти и устройството ще започне да работи. След 15 минути устройството ще издаде 3 дълги бипкащи звука, което показва, че процесът на пречистване е приключил.